MEDARBETARE

Anders Berglund

ANDERS BERGLUND, M.Sc.

Europapatentombud
Partner

Anders ger rådgivning i strategiska patentfrågor och hanterar alla typer av patentärenden, såsom sökuppdrag, utarbetande av patentansökningar, utvärderingar, handläggning och invändningar. Han bistår även klienter vid rättstvister. Anders tekniska expertis finns huvudsakligen inom kemi, medicin, läkemedel, bioteknik och livsmedel. Uppfinningar inom medicinsk teknik (mekanik) ligger också på hans bord. Anders har kommit att arbeta mycket med uppfinningar inom cellulosaområdetoch har även gedigen erfarenhet av vacciner, diagnostik och tilläggsskydd för läkemedel.

Anders har examen i medicinsk vetenskap från Uppsala Universitet (2001). Han fortsatte sedan med ytterligare studier i kemi respektive immaterialrätt i Sverige, Storbritannien och Tyskland (Cert. IP, Dipl. IP). Anders var anställd som patentombud på en större svensk patentbyrå från 2006 till 2014, och är delägare i Novitas Patent sedan 2014.


Telefon: 070 651 2819

HELENA DANIELSSON, M.Sc.

HELENA DANIELSSON, M.Sc.

Europapatentombud
Partner

Helena har kunskap och erfarenhet av patenthandläggning och patenttvister, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar, samt förvaltning av immateriella rättigheter inklusive IP-strategier. Hon har särskild erfarenhet inom områdena organisk kemi, biokemi, bioteknik, samt cellulosa, fiber- och polymerteknologi.

Helena tog examen 1992 som civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Efter examen arbetade hon som analytisk kemist med fokus på polymera material vid läkemedelsföretaget Pharmacia (1992-1998).

År 1998 påbörjade hon sin patentkarriär som patentingenjör hos det svenska Patent-och registreringsverket (1998-2001), därefter som intern patentkonsult på läkemedelsbolaget Biovitrum (2001-2010), och sedan som patentombud på två större patentbyråer (2010-2014). Helena är delägare i Novitas Patent sedan 2014.


Telefon: 070 651 2438

JARKKO KORTESMAA, Ph.D.

JARKKO KORTESMAA, Ph.D.

Europapatentombud
Partner

Jarkko har erfarenhet av en rad olika uppdrag, däribland utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, patentstrategier, freedom-to-operate analyser och due diligence-utredningar. Han har teknisk kompetens inom områdena medicin, bioteknik, molekylärbiologi, proteinkemi, livsmedel, växtbiologi och medicinsk teknik.

Jarkko disputerade i medicinsk biokemi på Karolinska institutet 2000. Efter sina studier arbetade han i biotekniksektorn först som projektledare på Biostratum AB (2000-2002) och NeuroNova AB, först som forskare (2002-2004) och senare som chef för avdelningen In vitro validering (2004-2007). 

Jarkko är medförfattare i 18 akademiska publikationer i tidskrifter såsom Nature Neuroscience, Journal of Biological Chemistry, Molecular and Cellular Biology, Blood och Journal of Immunology. Han är också meduppfinnare i 6 patentansökningar.

År 2007 bytte han karriär och blev patentombud på ombudssidan. Han är delägare i Novitas Patent sedan 2014.


Telefon: 070 651 2937

RENZO C. VERBOOM, Ph.D.

RENZO C. VERBOOM, Ph.D.

Europapatentombud
Partner

Renzo arbetar med en rad olika uppdrag, däribland utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, patentstrategier, freedom-to-operate analyser och due diligence-utredningar. Han har teknisk kompetens inom områdena organisk kemi, läkemedel, bioteknik, livsmedel, katalys, pappersmassa och miljökemi.

Renzo fick sin doktorsexamen i organisk kemi från Stockholms Universitet (2004). Han jobbade som granskare vid Patentoch registreringsverket (2004-2007), som internt patentombud på läkemedelsföretagen Biovitrum/Swedish Orphan Biovitrum (2007-2010) och AstraZeneca (2010-2012) och som patentkonsult på ombudssidan (2012-2014). Renzo är delägare i Novitas Patent sedan 2014.


Telefon: 070 651 2632

JOEL MALMGREN, Ph.D.

Patentkonsult

Joel har erfarenhet av patenthandläggning, freedom-to-operate- och due diligence-analyser. Joels tekniska kompetens täcker bland annat områdena organisk kemi, läkemedelskemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedel, träimpregnering, drivmedel och medicinsk teknik. 

Joel har spenderat större delen av sin akademiska tid på Stockholms universitet, från vilket han har en magisterexamen inom molekylärbiologi med speciellt fokus på organisk kemi. Denna utökades år 2014 till en doktorsexamen med inriktning mot miljövänliga processer. Innan Joel tog steget in i patentvärlden så arbetade han som forskare och projektledare på ett kontraktsforskningsbolag inom organisk syntes (2015 - 2017). Därefter började Joel på svenska Patent- och registreringsverket, PRV, där han tjänstgjorde som patentgranskare och sedermera enhetschef (2017 - 2021).

Joel började arbeta på Novitas Patent 2021.


Telefon: 073 707 1258

LARS HÖGLUND, Ph.D.

LARS HÖGLUND, Ph.D.

Europapatentombud
Konsult

Lars har lång erfarenhet från olika aspekter av patenthandläggning och IP-strategier, särskilt inom läkemedel, biokemi och bioteknik. Han har också erfarenhet av intrångsbedömningar (freedom-to-operate) och due diligence-utredningar i läkemedelsindustrin, samt rättstvister.

Lars har en doktorsgrad i biokemi från Karolinska Institutet i Stockholm (1990). Från 1991 till 2001 hade han anställningar som patentingenjör på läkemedelsföretagen Astra och Pharmacia, och på det medicintekniska företaget Amersham Pharmacia Biotech. Från 2001 till 2012 var han ansvarig för patentavdelningen på läkemedelsföretaget Biovitrum/Swedish Orphan Biovitrum. Från 2012 till 2014 var han anställd som patentkonsult på en större patentbyrå. Lars har arbetat med Novitas Patent sedan 2014.

Lars var 1999-2010 Sveriges representant i epi’s bioteknikkommitté. Han deltog 2005-2008 som expert i den statliga Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2006:70 och SOU 2008:20). Han har också regelbundet hållit föredrag vid internationella konferenser rörande patentering av bioteknik.


Telefon: 070 651 2446