”Vi är experter på patentarbete inom kemi, life sciences och medicinsk teknik”

“Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna sig trygga i vår hantering av deras viktigaste tillgångar.”