”Vi är experter på patentarbete inom kemi, life sciences och medicinsk teknik”

Vi har flyttat!

Vår nya besöksadress:
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Våra telefonnummer och fax förblir desamma.

“Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna sig trygga i vår hantering av deras viktigaste tillgångar.”